Accommodatie

Tennisbanen
• De tennisbanen zijn geopend van 7.00 uur tot 22.30 uur (’s winters) resp. 23.00 uur (’s zomers).
• Ieder seniorenlid kan via het ledensecretariaat een sleutel van het tennispark in bruikleen krijgen tegen een vergoeding van € 5,00. Deze sleutel past op het toegangshek en op de groene deur naar de kleedruimtes en de toiletten. Degene, die de groene deur van het clubgebouw opent, moet deze ook weer sluiten bij het verlaten van het park.

Parkeerplaatsen
Aan de voorzijde van het tennispark
zijn 3 parkeerplaatsen beschikbaar. Deze zijn met rood-witte paaltjes afgezet.
De parkeerplaatsen mogen alleen gebruikt worden als het tennispark wordt bezocht.

Baanverlichting
• De baanverlichting mag alleen ’s avonds worden ontstoken. De sleutels bevinden zich in het bardienstzakje of kunnen door een seniorlid of juniorlid vanaf 14 jaar uit het sleutelkastje in de hal van het clubgebouw worden gehaald. Het lid dat als laatste het park verlaat schakelt alle lichten uit en brengt de verlichtingssleutels terug.
• De lampen in de hal en op het terras gaan automatisch uit via een klok.
• In verband met energiebesparing mag de verlichting van de banen 1 en 2 slechts worden ontstoken, indien beide banen bespeeld worden.
Met klem wordt erop gewezen, dat alle baanverlichting om 23.00 uur gedoofd dient te zijn.

Introductieregeling
• Introductie van niet-leden is toegestaan, behoudens op doordeweekse dagen na 18.00 uur.
• Een introducé kan maximaal 3 keer per jaar worden geïntroduceerd.
• Introduceren is alleen mogelijk wanneer vooraf een introductiekaart is ingevuld en met het verschuldigde bedrag in een envelop is gedeponeerd in de daarvoor bestemde bus.
• Het verschuldigde bedrag bedraagt momenteel € 2,50.

Bardiensten
• Van alle seniorleden wordt verwacht dat ze minimaal 2x per jaar een bardienst te verrichten. Seniorleden betalen bovenop de contributie € 25,= bardienstbijdrage. Voor elke bardienst die men verricht ontvangt men € 12,50 retour.

Tennislessen en trainingen
• Tennistraining wordt op de dinsdagavond gegeven
• Het geven van tennislessen en -trainingen is alleen toegestaan aan leraren die daarvoor toestemming hebben van het bestuur.