Algemeen

Tennispark Sleutels baanverlichting
Drehmansstraat 8 524 965 Deze liggen in het sleutel-
6001 CE WEERT kastje in de hal vóór de
kleedruimten.
 
LTC Ray Prickers
Postbus 10134
6000 GC Weert
Bankrekeningnr: Website: www.rayprickers.nl
NL86 RABO 0176 9830 58 e-mail: home@rayprickers.nl
Ledensecretariaat
Bep Kühne 524 875
Leeuwerikhof 18
6005 JS Weert
Competitieleider Trainer:
Paul Cuijpers 0610868541 Marcel Gerards 0616282970
Maarten van Beek 0642351580 marcel_gerards@hotmail.com
Technische Commissie Recreatie Tennis
Paul Cuijpers 0610868541 Léon Stultiens 524 047
Maarten van Beek 0642351580
Kantine Commissie Old-Timers
Piet Hendriks 520 278 Piet Veugen 532 016
Noud van Rooy 534 732 Léon Stultiens 524 047
Joep Vaessen 537 588
Baan Commissie Kas Commissie
Jaap Blok, Rob Bosch, Johan Bosch, Paul Cuijpers, Thom Gubbels, Mat v.d. Kerkhof, Huub Paar, Peter Schroeten, Léon Stultiens en Piet VeugenJoep Vaessen  

 

 

 

537 588

Wisselende samenstelling

Commissie van Beroep

Heleen Steneker