Prijzen

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie, tel 0495 524875 of home@rayprickers.nl.


€ 50,- contributie Sponsor-lid

Leden die tenminste 10 achtereenvolgende jaren lid zijn van LTC Ray Prickers kunnen, als zij niet meer actief willen/kunnen tennissen, bij het bestuur het sponsorlidmaatschap aanvragen. Het sponsorlidmaatschap geeft recht op alle faciliteiten, behalve het gebruik van de tennisbanen.

Word lid

€ 100,- contributie * Seniorleden

  • Rustend lidmaatschap: € 35,- *
  • Bardienstbijdrage: € 25,-
  • Borg parksleutel: € 5,- p.
Word lid

€ 35,- contributie Rustend lidmaatschap

Rustend lidmaatschap kan bij het bestuur worden aangevraagd indien men om gezondheidsredenen tijdelijk niet meer in staat is om te tennissen.

Vanaf datum herstel is men weer contributie verschuldigd (berekend naar resterende periode van het lopende kalenderjaar).

Word lid
* Bij automatische incasso of tijdige betaling mag € 5,- van deze bedragen worden afgetrokken.   De bardienstbijdrage wordt terugbetaald door het verrichten van twee bardiensten (€ 12,50 per keer)De contributie loopt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar.De contributie moet ieder jaar betaald worden vóór 1 februari, middels automatische incasso.Voor nieuwe leden die in de loop van het jaar lid worden, bestaat een aparte regeling.